Българските куриерски услуги

Обява за работа
04.02.2019

СП ИМС/БУЛПОСТ на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София

 

 

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

 

 

 

 

„Шофьор-куриер”, гр. СОФИЯ

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Средно образование;
 • Документ за правоспособност за управление на МПС;
 • Добро познаване на гр. София.

 

Допълнителни изисквания – предимство

 • Опит в областта на куриерските услуги;

 

Основни задължения:

 • Сортира, доставя и взема пратки на определен куриерски маршрут по най-ефикасен разходно оправдан начин;
 • Спазва определените срокове за вземане, обработка и доставяне на пратки според стандартите;
 • Извършва товаро-разтоварни дейности съвместно с лицата, предаващи и приемащи товара;
 • Предоставя на клиентите нужната информация относно услугите на компанията, отговаря на въпросите на клиентите и оказва помощ за разрешаване на възникнали проблеми и в същото време осъществява професионална взаимовръзка и поддържа установения имидж на компанията с клиентите и обществото;
 • Събира получените суми за пратки, платени в брой и пратки с наложен платеж и ги отчита на каса след приключване на дневния обход;
 • Извършва пълен предпътен преглед на автомобила – проверка на гориво, охладителна течност, масло, гуми, състояние и работата на двигателя, кормилното управление, спирачки и др. При поява на неизправности или повреда взема незабавни мерки за тяхното отстраняване, в кръга на неговата компетентност и опазване на товара.

 

Предварителна селекция по документи: ще бъдат разглеждани само документите на кандидатите, отговарящи на основните изисквания.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително на мейл или по телефона за датата, на която ще се проведе събеседването.

 

В деня на събеседването одобрените кандидати следва да представят:

 • Диплома (ксерокопие) за завършено образование;
 • Документ (ксерокопие) за трудов стаж и проофесионален опит;
 • Документ за правоуправление на МПС;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография.

 

Указания за кандидатстване:

Кандидатстването се извършва чрез подаване на Автобиография на e-mail: G.Hristov@BGPOST.BG