Българските куриерски услуги

Бърз достъп до клоновата мрежа

Този модул използва опциите Geo Location на вашия бразузър (ако тя е поддържана) и при позволение от ваша страна местоположението Ви автоматично се локализира и изобразява.

Услугата "EMS" (Express Mail Service) осигурява приемане, обработка, пренасяне и доставка на кореспонденция, документи или стоки за срок от 2 до 6 работни дни до 96 страни.

Пратките "EMS" могат да съдържат:

документи с максимално тегло до 2 кг

стоки с максимално тегло до 20 кг

Размерите на "EMS" пратките не трябва да надвишават 1,5 м на дължина и сборът от обиколката измерена не по дължината на колета да е до 3 м.