Българските куриерски услуги

СЧИТАНО ОТ 01.08.2022 г. БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.08.2022 Г. ВЛИЗА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ , КАКТО СЛЕДВА:
26.02.2022

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,
БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.08.2022 Г. ВЛИЗА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ , КАКТО СЛЕДВА:
ЦЕНИ ЗА ВЪТРЕШНИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
                        Градски куриерски услуги


Куриерски пратки

          Цена в лева  с  ДДС

Тегло в килограми

Офис / Офис

Офис /Врата

Врата / Офис 

Врата / Врата

до  0,250

2,10

2,70

2,58

3,24

от   0,251 –  до  0,500

2,64

3,42

3,24

4,05

от   0,501 –  до  1,000

3,12

4,14

3,90

4,86

от   1,001 –  до  2,000

3,54

4,62

4,38

5,46

от   2,001 –  до  5,000

3,84

5,04

4,80

5,94

от   5,001 – до 10,000

5,46

7,14

6,66

8,34

от 10,001 – до 15,000

7,02

9,18

8,64

10,80

от 15,001 – до 20,000

8,88

11,64

10,92

13,68

над 20,001 –за всеки кг или част от него

0,54

0,72

0,67

0,84

                        Междуградски куриерски услуги


Куриерски пратки

Цена в лева с ДДС

Тегло в килограми

Офис/Офис

Офис/Врата

Врата/Офис 

Врата/Врата

до  0,250

4,20

5,46

5,16

6,48

от   0,251 –  до  0,500

4,74

6,24

5,82

7,26

от   0,501 –  до  1,000

5,22

6,90

6,48

8,10

от   1,001 –  до  2,000

5,34

6,96

6,54

8,22

от   2,001 –  до  5,000

5,58

7,32

6,84

8,58

от   5,001 – до 10,000

6,54

8,58

8,04

10,08

от 10,001 – до 15,000

8,64

11,34

10,68

13,32

от 15,001 – до 20,000

10,74

14,10

13,26

16,56

над 20,001 –за всеки кг или част от него

0,54

0,72

0,67

0,84

                Максималното тегло – теглото на една пратка с неделимо съдържание е до 25 кг.

 

 
                СП „ИМС/Булпост“ ще продължи да бъде Ваш коректен и отговорен партньор.