Българските куриерски услуги

През 1991 година ние от Bulpost бяхме първите, които предложиха куриерската услуга на пазара.

СП „EMS/БУЛПОСТ” на “Български пощи” ЕАД  оперира на пазара на куриерските услуги от 1991. Днес доставяме куриерски пратки до всяко населено място в България, от и за чужбина. Чрез нас пратките ви могат да достигнат до над 112 държави по света, а в страната разполагаме с повече от 1000 специализирани офиса в 507 населени места.

Клиентите могат да проследяват on-line местонахождението на пратките си, както и да се възползват от софтуерно приложение за генериране на товарителници, справки и др. документи.

Куриерските услуги на СП ИМС/БУЛПОСТ носят следните търговски марки:

  • ВULPOST – вътрешна куриерска услуга;
  • EMS - международна куриерска услуга.

СП „EMS/БУЛПОСТ” на “Български пощи” ЕАД  стартира проект „BULPOST express” за сътрудничество с предприемчиви търговци. Целта на проекта е да се осигури по-широк и лесен достъп до разнообразието от предлагани услуги, на нашите клиенти.