Българските куриерски услуги

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ - BULPOST express”
на територията на РБългария

Допълнителните услуги се заплащат към основната цена за пратката

 

Допълнителни услуги Изисквания Допълнителна цена без ДДС
ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА - ДО 120 МИНУТИ За едно и също населено място със срок на доставка до 120 минути от часа на приемане. Надбавка: 125 % от платената цена за услугата.
БЪРЗА ДОСТАВКА - ДО 240 МИНУТИ За едно и също населено място със срок на доставка до 240 минути от часа на приемане. Надбавка: 50 % от платената цена за услугата.
ЗА СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ Подателят попълва “Заявка – декларация за поръчване на пратка за сметка на получателя”. Цената за услугата е посочена в Приложение №1.
ПРАТКА С ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ Максималният размер на “обявена стойност” е 3000,00 лв. Надбавка: 0,25% от размера на обявената стойност.
ПРАТКА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ Максималният размер на “наложен платеж”, на пратка е 3000,00 лв. Подателят заплаща и цена за превод на сумата на наложения платеж. Надбавка: 1,00 % от сумата на наложения платеж, но не по-малко от 1.20 лв.
ЧУПЛИВА ПРАТКА Чуплива пратка - пратка или част от нея съдържаща стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика. 
Опаковката се означава със знак „Чупливо”.
Надбавка: 50 % от платената цена за услугата
Чупливите пратки се приемат с обявена стойност.
ПРОМЯНА НА НАПРАВЛЕНИЕ Промяна в адреса на получателя на пратката в друго населено място. Надбавка: 80 % от платената цена за услугата.
ПРОМЯНА НА АДРЕС Промяна в адреса на получателя на пратката в рамките на едно и също населено място. Надбавка: 50 % от платената цена за услугата.
ОБРАТНО ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Обратно връщане на документи (договор, вх. номер, фактура и др.). Надбавка:
- Градски куриер – 1,42 лв.;
- Междуградски куриер 2,75 лв.
ОБРАТНА РАЗПИСКА Обратно връщане на екземпляр от товарителницата (обратна разписка-оригинал) с фамилия и подпис на получателя. Надбавка:
- Градски куриер – 1,00 лв.;
- Междуградски куриер 2,00 лв.
ФИКСИРАН ЧАС Фиксиран час (между 10:00 и 17:00 ч.), за доставка или приемане на пратки. Надбавка: 2,50 лв.
ДОСТАВКА НА ФИКСИРАНА  ДАТА Доставка на определена дата по желание на клиента - цената е за всеки ден престой на пратката в офис на BULPOST, изключвайки деня на доставката. Надбавка: 0,83 лв./ден
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ТОВАРИТЕЛНИЦА Разпечатване на товарителница – над 10 броя на клиент. Надбавка: 0,05 лв. на товарителница
ВЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Влагане на документи в опаковки. Надбавка: 0,25 лв./пратка
ВЛАГАНЕ НА СТОКИ Асамблиране на стоки в опаковки. Надбавка: 0,83 лв. /пратка
ГРУПОВА ПРАТКА Пратка подадена от един подател за един и същ получател, съдържаща няколко броя пакети. Заплаща се цена за общото тегло на пратката посочена в Приложение №1.
СКЛАДОВА ТАКСА Складова такса за престой на пратка “до поискване” по желание на подателя, се начислява след 10 работен ден. Надбавка: 1,00 лв./ден
ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ОПЕРАЦИИ За палетизирани пратки  – на всеки 200 кг.,  Надбавка: 1,00 лв.
За непалетизирани пратки – за всеки 50 кг. след първите 50 кг. Надбавка: 1,00 лв.
МАГАЗИНАЖ Съхранение на стоки  с обем до 0,5 м3  - начислява се за всеки работен ден (изключвайки деня на доставката)  2,08 лв./работен ден
Съхранение на стоки  с обем 0,5 – 1 м3 - начислява се за всеки работен ден (изключвайки деня на доставката)  3,75 лв./работен ден
Съхранение на стоки  - за всеки следващ  1 м3 или част от него  - начислява се за всеки работен ден (изключвайки деня на доставката)  2,50 лв./работен ден