Българските куриерски услуги

 Междуградски куриер

доставка на пратки между различни населени места

 

 Куриерски пратки Междуградски куриер
Цена в лева без ДДС
 Тегло в килограми Врата / Врата Врата / Офис
и Офис /Врата
Офис /Офис
до   0,250 4,00 3,40 2,80
от   0,251 –  до  0,500 4,50 3,83 3,15
от   0,501 –  до  1,000 5,00 4,25 3,50
от   1,001 –  до  2,000 5,25 4,46 3,68
от   2,001 –  до  5,000 5,50 4,68 3,85
от   5,001 – до 10,000 7,00 5,95 4,90
от 10,001 – до 15,000 9,25 7,86 6,48
от 15,001 – до 20,000 11,50 9,78 8,05
над 20,001 –за всеки кг или част от него 0,50 0,50 0,50

Максималното тегло на една пратка с неделимо съдържание е до 25 кг.