Българските куриерски услуги

Градски куриер

доставка на пратки в рамките на едно и също населено място

 

 Куриерски пратки    Градски куриер 
Цена в лева без ДДС
 Тегло в килограми Врата / Врата Врата / Офис
и Офис /Врата
Офис /Офис
до   0,250 2,00 1,70 1,40
от   0,251 –  до  0,500 2,50 2,13 1,75
от   0,501 –  до  1,000 3,00 2,55 2,10
от   1,001 –  до  2,000 3,50 2,98 2,45
от   2,001 –  до  5,000 3,80 3,23 2,66
от   5,001 – до 10,000 5,80 4,93 4,06
от 10,001 – до 15,000 7,50 6,38 5,25
от 15,001 – до 20,000 9,50 8,08 6,65
над 20,001 –за всеки кг или част от него 0,50 0,50 0,50

Максималното тегло на една пратка с неделимо съдържание е до 25 кг.

Доставка за едно и също населено мястоГрадски куриер
- Стандартна доставка  - до 24 часа след приемане на пратката;
- Експресна доставка - до 120 минути след приемане на пратката;
- Бърза доставка - до 240 минути след приемане на пратката;